Tiếng Việt
Tiếng Anh
 
 

CTY CP THỦY HẢI SẢN VI�T NHẬT
??C:
A59/1, ???°á»?ng sá»?? 7, KCN V?©nh Lá»?c, Ph?°á»?ng B?¬nh H?°ng H?²a B, Q. B?¬nh T?¢n, TP. HCM
??T: 08. 37652465 - 08. 37653277 - Fax: 08. 37653275
Email:info@vietnhat.com

CTY TNHH MTV ??á»?? Há»?P PH?š NHẬT 
??C: Ấp 10, X?£ L?°?¡ng H?²a, Huyá»?n Bến Lức,  Long An
??T: 072 (3637179 - 3637248)
Fax: 072 (3637176 - 3637178)

 
Quan hệ cổ đông
Quy chế quản trị nội bộ
Đại hội đồng cổ đông
 
Tin tức
TH??NG C??O B??O CH??: VASEP phản ???á»??i kết quả cuá»??i c?¹ng thuế chá»??ng trợ cấp t?´m (Nguá»??n Vasep)
Nhu Cầu C?¡ ???³ng Há»?p Dá»± Kiến á»?n ??á»?nh (Nguá»??n Vaseap)
Lá»?? KH??NH TH??NH CTY TNHH MTV ??á»?? Há»?P PH?š NHẬT
TH??NG B??O Lá»?? KH??NH TH??NH CTY TNHH MTV ??á»?? Há»?P PH?š NHẬT
Thá»? tr?°á»?ng tiá»?n tá»? nhiá»?u t?­n hiá»?u
Xuất khẩu thủy sản: H?°á»?ng ???ến mục ti?ªu 4,5 tá»? USD
Chứng kho?¡n ????°á»£c há»?? trợ mạnh từ c?¡c yếu tá»?? v?© m?´
??ến l?ºc sang Mỹ gá»?i
Chứng kho?¡n tiếp tục t??ng
Chuyá»?n tiá»?n tiết kiá»?m sang chứng kho?¡n
Thống kê
Lượt truy cập: 547713
Trực tuyến: 1
Sản phẩm
© 2010 Bản quyền thuộc về Viet Nhat Seafood Corporation. All Designed by SGC.