Tiếng Việt
Tiếng Anh
 
 

HACKED BY PL2K2

 
Quan hệ cổ đông
  Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật nhận gia công cá tra Fillet đông lạnh cho Ông Thái Tổ Trấn
20/04/2018
 
 
  Thuê xưởng của Công ty cổ phần Ntaco
17/04/2018
 
 
  Báo cáo thường niên 2017
29/03/2018
 
 
  Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
28/03/2018
 
 
  Trích lập dự phòng khoản phải thu nợ khó đòi đến ngày 31/12/2017
01/02/2018
 
 
  Bãi nhiệm Kế toán trưởng đối với Ông Trần Công Thơ
14/12/2017
 
 
  Thông báo thay đổi thông tin liên lạc
12/10/2017
 
 
  Làm việc với cơ quan điều tra về việc xử lý các khoản nợ
28/09/2017
 
 
  CBTT: Sử dụng con dấu của VPĐD tại An Giang
02/08/2017
 
 
  Mở văn phòng đại diện tại An Giang
06/07/2017
 
 
Trang 1 / 16 1 2 3 4 » ».
Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông
Quy chế quản trị nội bộ
Đại hội đồng cổ đông
Tin tức
Thống kê
Lượt truy cập: 1330500
Trực tuyến: 48
Sản phẩm
© 2010 Bản quyền thuộc về Viet Nhat Seafood Corporation. All Designed by SGC.